O nama

Vrtić nekad

Dječji vrtić Špansko izgrađen je 1982. godine kao područni objekt tadašnjeg Dječjeg centra '8. mart' sa sjedištem u Kustošiji. U novoizgrađeni objekt površine 6294 m2 upisano je 312 djece uz 52 zaposlena  djelatnika. Prvi ravnatelj vrtića bio je gospodin Vladimir Ljubičić, pedagoginja vrtića Branka Barać, dok je zdravstvena voditeljica bila Branka Hofer. Na svečanosti upriličenoj povodom Dana žena, u četvrti Špansko-jug 9. ožujka 1983. vrtić je i formalno otvoren.
Intenzivnim širenjem naselja smještajni kapaciteti ubrzo postaju nedostatni, grade se novi i reorganizira mreža postojećih vrtića, slijedom čega dolazi do niza promjena u organizacijskim i prostornim uvjetima rada. 1996. godine na području naselja Malešnica gradi se novi vrtić te dolazi do reorganizacije rada postojećeg; osnivaju se tri javne predškolske ustanove od kojih je jedna Dječji vrtić Špansko, koji 13. prosinca 1996. postaje samostalna javna ustanova.
Izgradnjom novog područnog objekta u Hrnetićkoj ulici, te najmom prostora u ulici VI. Oranički odvojak 4 (2011. g.), Dječji vrtić 'Špansko', nakon niza godina prestaje prevoziti djecu starijih odgojnih skupina u slobodne prostore drugih vrtića na području zapadnog dijela grada.


 
Vrtić danas

Danas, naše kuće nastojimo profilirati u skladu s načelima holističkog pristupa u poticanju razvoja djetetovih interesa i talenata i posebnostima prostornih i materijalnih uvjeta. Tako objekt u Hrnetičkoj, okružen zelenilom, promoviramo u kuću održivog razvoja, objekt u Oranicama nastojali smo potpuno prilagoditi integriranom jasličkom kurikulumu, skupine smještene na adresama Došenova i Cesarićeva profiliraju se u kuće stranih jezika (francuski i engleski jezik) a u centralnom objektu njegujemo specifičan pristup umjetničkom izričaju djeteta (sinkretički pristup glazbi i pokretu, Belam pristup likovnosti, dramsko-scenski izričaj). U vrtiću se provode programi učenja stranih jezika (njemački, talijanski, engleski i francuski) i kraći program za potencijalno darovitu djecu ′Klikerići′. Redoviti program rada obogaćujemo sadržajima i poticajima za rad s djecom s teškoćama. U suradnji s roditeljem Klečinom, razvijamo  software Gabriel's Seeds.
Polazeći od potreba i interesa djece i roditelja te specifičnosti zajednice u kojoj vrtić djeluje, uz redovni program u vrtiću se provode programi ranog učenja stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski), Program rada s darovitom djecom 'Klikerići', Program rada s djecom s teškoćama u uvjetima inkluzije, Program razvoja digitalnih kompetencija 'Gabriel seeds', Program podrške uspješnom roditeljstvu te Program radionica glazbenog dječjeg stvaralaštva obogaćenog elementima folklora (Glazbeno folklorni program 'Tamburica'). 
Vrtić je imenovan vježbaonicom Učiteljskog fakulteta iz kolegija 'Istraživanje dječjeg glazbenog stvaralaštva' i kolegija 'Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva'. Temeljem postignute razine stručnih kompetencija devet stručnih djelatnika promovirano je u zvanje mentora, a troje u zvanje savjetnika.
Danas vrtić djeluje na pet lokacija i ima 22 odgojne skupine (područni objekt Slavuj – 12 odgojnih skupina, Lastavica – 3 odgojne skupine, Sjenica – 1 odgojna skupina, Djetlić – 1 odgojna skupina, Vrapčić – 6 odgojnih skupina). Usprkos brojnim promjenama koje prate rad vrtića, naša trajna usmjerenost na dijete i njegovu dobrobit ostala je nepromijenjena. Vrtić je 2018. godine stekao status Stručno razvojnog centra za poticanje razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi.


  

Vrtić sutra

Obzirom da postojeći uvjeti boravka i dalje ne mogu odgovoriti na potrebe svih naših korisnika, u skorijoj budućnosti planiramo nadogradnju objekta, proširenje smještajnih kapaciteta i zadovoljavanje u praksi uočenih potreba; tako bismo u sklopu nadogradnje dobili mjesto za dvije nove odgojne skupine, kabinet za poticanje senzoričke integracije djece kao i atelje za kreativno stvaralaštvo djece, odgajatelja i roditelja. U tijeku su pripremne aktivnosti za dobivanje statusa Eko škole. Ovim aktivnostima zaokružujemo višegodišnji rad na dogovorenim smjernicama kurikuluma i osluškujemo nove potrebe koje iskazuju naša djeca, zaposlenici, roditelji, suradnici i predstavnici lokalne zajednice. Naš rad se nastavlja…


Ispiši stranicu