Kraći program rada glazbene igraonice obogaćen sadržajima dječjeg tradicijskog stvaralaštva 'Tamburica'

  


Vrtićko okruženje obogaćeno glazbom pogodno je za očuvanje dječjeg tradicijskog stvaralaštva, a upravo Dječji vrtić Špansko mjesto je koje je svakodnevno u doticaju s vrijednostima koje promiču očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan odnos prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini i ljudima.

Kvalitetnim i promišljenim materijalnim kontekstom i odabirom sadržaja njegovat će se kod djece ljubav prema tradiciji, kulturi i baštini vlastitog naroda, poticati kreativnost i stvaralaštvo u području glazbe, ali i cjeloviti razvoj djeteta.

Zadaće Programa su:

 • upoznavati, istraživati, njegovati i čuvati elemente folklorne baštine različitih regionalnih područja Hrvatske, s naglaskom na užu okolicu u kojoj dijete živi (okolica Zagreba i sjeverozapadna Hrvatska);
 • razvijati sposobnost usvajanja govornih, melodijskih i ritmičkih značajki folklorne baštine različitih krajeva;
 • utjecati na razvoj glazbenog i plesnog stvaralaštva igrama i aktivnostima baziranim na sadržajima dječjeg folklornog stvaralaštva, odnosno 'vratiti djeci dječje';
 • razvijati kod djece osjećaj sigurnosti i samopouzdanja njegovanjem socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih za suradnju s drugima i pripadanja skupini;
 • stvarati ozračje zadovoljstva, veselja, ugode i slobode u aktivnostima upoznavanja dječjeg tradicijskog stvaralaštva.
Vodeći se posebnostima hrvatske tradicijske glazbeno-plesne kulture, Programom su predviđeni sljedeći glazbeno-plesni sadržaji:
 • hrvatske malešnice (igre rukama)
 • brojalice, rugalice
 • uspavanke
 • hrvatske dječje tradicijske igre s pjevanjem (igre biranja, pogađanja, oponašanja, pokreta i različitih improvizacija)
 • dječji folklorni plesovi
 • sviranje na tradicijskim instrumentima
 • djeca u narodnim običajima.
Sadržaji ovih cjelina koristit će se kao motivi za likovni, tjelesni te građanski odgoj djece.
Program će se dodatno obogaćivati sadržajima i aktivnostima iz drugih segmenata folklorne baštine kao što su:

 • dječje tradicijske igračke
 • tradicijsko odijevanje (dječje narodne nošnje)
 • hrvatsko usmeno književno stvaralaštvo.
Nositeljice su programa odgajateljice Renata Pavić i Nikolina Fišer Sedinić koje, uz stečene kvalifikacije za rad s djecom rane i predškolske dobi, imaju i dodatno obrazovanje iz područja glazbene umjetnosti te završeni ciklus seminara 'Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena', u organizaciji Ethno d.o.o za plesno-glazbenu poduku.


Ispiši stranicu