Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom 'Klikerići'

  

Osobni potencijali svakog djeteta razvit će se ukoliko su osigurani optimalni uvjeti i podrška socijalne sredine. Razvoju osobnih potencijala potencijalno darovite djece važno je posvetiti posebnu pažnju zbog karakteristika potencijalno darovite djece. Darovita djeca su znatiželjna, zahtjevna, radoznala i kreativna. U grupi su često neprepoznata, pa i neprihvaćena od strane vršnjaka i odraslih. Rana identifikacija potencijalno darovite djece i uključivanje u specijalizirane programe u kojima će im se omogućiti socijalna podrška i poticati razvoj svih aspekata osobnosti izrazito je važna. Neki stručnjaci tvrde da darovitost ukoliko se ne potiče do devete godine nestaje.

Opći cilj: Primjereno poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovite djece rane i predškolske dobi.

Specifični ciljevi:
 • Identificirati potencijalno darovitu djecu
 • Utvrditi sposobnosti, potrebe i interese potencijalno darovite djece
 • Izraditi individualizirani program za svako darovito dijete
 • Uvažavati specifične interese djeteta i produbljivati ih i poticati širenje temeljnih znanja i verbalnih sposobnosti
 • Kreirati uvjete u kojima dijete uči ono što ga zanima, na način koji mu odgovara te mu omogućiti dovoljno vremena
 • Poticati razvoj ustrajnosti, neovisnosti i kreativnosti u radu
 • Poticati socijalni i emocionalni razvoj djeteta primjeren dobi, a naročito razvoj socijalnih vještina i pozitivne slike o sebi
 • Organizirati složenije aktivnosti, naročito u pogledu apstraktnog mišljenja
 • Podrška roditeljima u odgoju djeteta
 • Razviti osjetljivost odgajatelja za uočavanje i identificiranje darovite djece
 • Razviti motivaciju i znanja odgajatelja o radu s darovitom djecom u skupini
Voditeljica projekta i nositeljica programa je Suzana Kovačić, psihologinja, a program provode i Dijana Jakasović, odgajateljica i Renata Pelt, odgajateljica savjetnica. Polaznici su darovita djeca našeg vrtića u dobi od 4 do 7 godina života. Svaka grupa ima najviše 14 polaznika.
 

Ispiši stranicu