Poludnevni i kraći programi na stranom jeziku

  

Poludnevni program ranog učenja engleskog jezika
Poludnevni program ranog učenja njemačkog jezika
Poludnevni program ranog učenja francuskog jezika
Kraći program ranog učenja engleskog jezika
Kraći program ranog učenja talijanskog jezika
 
Usvajanje stranog jezika u vrtiću se temelji na funkcionalno-pojmovnom pristupu stranom jeziku koji se odvija u skladu s komunikacijskim potrebama, te psihološkim, emocionalnim, intelektualnim i socio-kulturološkim iskustvom predškolskog djeteta. Pojedina jezična jedinica ostvaruje se unutar svakodnevne komunikacijske situacije, gramatičko semantički primjerene i pojmovno prihvatljive predškolskome djetetu. Igra se smatra osnovnim i najprikladnijim oblikom usvajanja većine novih sadržaja i stečenih iskustava pa je i lingvometodičari ističu kao važan faktor u koncipiranju sustava ranog učenja stranih jezika. Obrazovni se učinak pritom pojavljuje kao popratni sekundarni element igre.

Opći cilj: Poticati razvoj djetetovih komunikacijskih sposobnosti na stranom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama.

Specifični ciljevi:
  • Stvarati bogato i poticajno okružje koje će kod djeteta buditi želju za komunikacijom i aktivnim sudjelovanjem u skupnim i individualnim aktivnostima na materinskom i stranom jeziku
  • U svakodnevnim životnim situacijama, kroz igru i druženje s vršnjacima poticati usvajanje riječi, jezičnih i fonemskih struktura stranog jezika te razvijati vještine komuniciranja
  • Proširivati rječnik kroz različite oblike izražavanja usvajanjem kratkih pjesmica, stihova, brojalica, igara raznovrsnim materijalima
  • Jačati djetetov osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na stranom jeziku
  • Njegovati interes i poštovanje djeteta prema drugim kulturama
Poludnevni program engleskog jezika vode odgajateljice Božena Šimić, Dubravka Dizdar, Suzana Pinević, Iva Novosel, Natalija Vajdić Ključe, Lučana Blažić, Slađana Knebl Klasić.
Poludnevni program francuskog jezika vodi odgajateljica Mirna Bahorić Vrandečić .
Poludnevni program njemačkog jezika vodi odgajateljica Sayonara Heker.
Kraći program talijanskog jezika vodi odgajateljica Lana Gospodnetić.


Ispiši stranicu