PRIJELAZI

OBAVIJEST
 
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA
DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ
 
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
 
Roditelji/skrbnici čije je dijete/djeca upisano u gradski dječji vrtić, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, mogu poslati Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić. Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati
 
OD 26. VELJAČE DO 1. OŽUJKA 2024. GODINE
u gradski dječji vrtić koji dijete/djeca trenutno pohađa/ju
 
U skladu s obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić, a temeljem pisanog zahtjeva roditelja/skrbnika djeteta, Dječji vrtić provodi
postupak prijelaza 
djece polaznika Dječjeg vrtića u drugi gradski dječji vrtić. Dječji vrtići izvijestit će roditelje/skrbnike o rezultatima postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima 13. ožujka 2024. godine. Roditelji/skrbnici djece čiji je zahtjev za prijelazom prihvaćen u drugom gradskom dječjem vrtiću obvezni su ispisati dijete iz Dječjeg vrtića s 31.kolovozom 2024. godine i sklopiti ugovor s gradskim dječjim vrtićem u koji prelazi 1. rujna 2024. godine, osim za nove područne objekte Dječjeg vrtića Zrno: Ivanja Reka i Žitnjak te novi Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec, gdje su obvezni ispisati dijete i sklopiti ugovor s datumom početka rada željenog novog objekta ili Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

OBAVIJEST ZA RODITELJE:
https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/PRIJELAZI/Obavijest za roditelje za prijelaz 2024-2025.docx

ZAMOLBA ZA PRIJELAZ :
https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/PRIJELAZI/Zamolba za prijelaz 2024-2025.docx

ZAMOLBA ZA RIJELAZ SESVETSKI KRALJEVEC:
https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/PRIJELAZI/Zamolba za prijelaz 2024-2025 SESVETSKI KRALJEVEC.docx

ZAMOLBA ZA PRIJELAZ ZRNO-IVANJA REKA I ŽITNJAK:
https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/PRIJELAZI/Zamolba za prijelaz 2024-2025 ZRNO - IVANJA REKA I ŽITNJAK.docx

Ispiši stranicu