Ustrojstvo rada u uvjetima inkluzije

 Ustrojstvo rada u uvjetima inkluzije samo je produžetak kvalitetne pedagoške prakse orijentirane na zaštitu autentičnosti i dobrobiti u odrastanju svakog djeteta. U radu s roditeljima i djecom naglasak je na razumijevanju dječje autentičnosti bez obzira koje posebne potrebe i teškoće u okviru te autentičnosti nastojimo regulirati. Nekoliko je ključnih razina na kojima se podrška inkluziji u dječjem vrtiću Špansko temelji.
 
Podrška u planiranju i praćenju temelji se na kontinuiranoj pripremi i realiziranju radnih dogovora individualizacije na kojima odgojitelji u suradnji sa stručnim suradnicama timski valoriziraju zapažanja i planiraju oblike podrške razvojnom procesu djece. Sadržaj podrške temelji se na razumijevanju razvojnih potencijala i stavljanju tih potencijala u funkciju razvoja talenata i regulacije posebnih potreba. 
 
Podrška u neposrednom radu temelji se na timskom definiranju preporuka za prilagodbe materijalnog i prostornog konteksta, te na obogaćivanju prostorno – materijalnog konteksta vrtića sredstvima za reguliranje teškoća senzorne integracije (centar svjetla, sredstva za poticanje vestibularnih osjetila i proprioceptora). Podrška u neposrednom radu s djecom odvija se i kroz edukacijsko rehabilitacijski rad defektologinje unutar odgojnih skupina. Edukacijsko rehabilitacijski rad realizira se u suradnji s odgojiteljskim timovima integrativno s redovitim odgojno obrazovnim radom. Podrška u neposrednom radu s djecom realizira se i zapošljavanjem trećih odgojitelja kako bi se timovi koji rade u uvjetima inkluzije osnažili u održavanju kvalitete rada u uvjetima inkluzije. 
 
Podrška u radu s roditeljima temelji se na redovitom individualiziranom planiranju suradnje s roditeljima. Rad s roditeljima odvija se individualno i grupno. Grupni rad s roditeljima najčešće se odvija na roditeljskim sastancima a u vrtiću roditeljima nudimo i program Škola za roditelje koji sadrži niz radionica koje imaju za cilj osnažiti ih u roditeljskoj ulozi. Individualni rad s roditeljima podrazumijeva individualne razgovore koji se sadržajno planiraju i realiziraju prema dinamici razvojnih potreba djeteta i njegove obitelji. 
 
I na kraju napominjemo da ustrojstvo rada u uvjetima inkluzije nije i ne može biti statična struktura. Ono se razvija i mijenja jednako tako kao što se u nastojanju da djeci vrtić pretvorimo u drugi dom i mi svaki dan mijenjamo. Trudimo se učiti na vlastitim pogreškama a ono što se u procesu pokaže dobrim - nastojimo učiniti redovitom praksom.
 
Renata Kubelka, edukacijska rehabilitatorica

 

Ispiši stranicu