Razvojni centar

     

                                                         

OBAVIJEST O POČETKU DRUGOG CIKLUSA EDUKACIJE
STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA ZA POTICANJE RAZVOJA GLAZBENIH SPOSOBNOSTI I STVARALAŠTVA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 
Poštovane kolegice i kolege u dječjim vrtićima Republike Hrvatske,

obavještavamo vas da započinjemo s prihvaćanjem novih prijava u 2. ciklus edukacije s kojim planiramo započeti u listopadu 2021.. pa vas pozivamo da nam se priključite i ojačate svoje osobne i stručne kompetencije u radu s djecom u području glazbe.
Dječji je vrtić Špansko, Rješenjem MZO-a od 27.9.2018. u Zagrebu, na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima te o dječjim vrtićima kao stručno razvojnim centrima, imenovan Stručno-razvojnim centrom za poticanje razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi.
 
Program edukacije namijenjen je:

 • odgajateljima

 • stručnim suradnicima i ostalim zainteresiranim stručnjacima

 • ravnateljima dječjih vrtića

 
Mjesto održavanja:
Dječji vrtić Špansko, Špansko 11, Zagreb
 
Provedba:
Program Stručno razvojnog centra provodi se kroz 10 modula. Moduli su organizirani dvodnevno, četvrtkom i petkom od 9.00 do 16.00 sati, svaki mjesec tijekom godine.
 
Cijena edukacije:
po osobi i po modulu iznosi 800 kuna. Ako su dvije osobe iz istog kolektiva, a iznos plaća vrtić, cijena za drugu i svaku sljedeću osobu je 600 kuna.
Po završetku provedbe edukacije, odgojitelji će dobiti Certifikat kojim stječu kvalifikaciju za planiranje, programiranje, valoriziranje i provođenje posebnih programa glazbenog stvaralaštva djece, a ostali stručnjaci za planiranje, praćenje, stručnu podršku i organizaciju posebnih programa glazbenog sadržaja
Početak 1. modula 2. ciklusa planiramo 29. listopada 2021. O svemu ćete biti obaviješteni posebnom obavijesti.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo Vas da ispunite prijavni list u nastavku i proslijedite ga na mail: srcglazba@gmail.com najkasnije do 5. rujna 2021.
 

Zahvaljujemo vam na interesu i s veseljem vas očekujemo!
Ravnateljica
Katica Ardalić, dipl. defektolog

 
Moduli Stručno-razvojnog centra odvijat će se kroz izlaganja i radionice:


 

MODUL MJESEC
ODRŽAVANJA
VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA VANJSKI
SURADNICI
 1. Prvi modul:
Uvodni modul
LISTOPAD, 2021.
(1 DAN)
9.30-15.30 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
 1. Drugi modul:
Uloga glazbe u poticanju cjelovitog razvoja djeteta
STUDENI, 2021. (2 DANA) 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  
9-15 h
 1. Treći modul:
Glazba i kreativni pokret
PROSINAC, 2021. (2 DANA) 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Larisa Lipovac Navojec, mag. izvedbenih umjetnosti
9-15 h
 1. Četvrti modul:
Glazbene sastavnice
SIJEČANJ, 2022.
(2 DANA)
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Sandra Munić, prof. i Stipe Sliško, prof., GU Elly Bašić
9-15 h

MODUL DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA VANJSKI
SURADNICI
 1. Peti modul:
Glas i pjevanje
VELJAČA, 2022.
(2 DANA)
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Baldo Mikulić, prof. psihologije
9-15 h
 1. Šesti modul:
Multimodalnost i glazba
OŽUJAK, 2022.
(2 DANA)
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  
9-15 h
 1. Sedmi modul:
Glazbena improvizacija
TRAVANJ, 2022.
(2 DANA)
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Ivana Marijančić, Udruga Kreativan trening
9-15 h
 1. Osmi modul:
Dječje tradicijsko glazbeno stvaralaštvo i instrumenti
SVIBANJ, 2022.
(2 DANA)
 
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Stjepan Večković, glazbenik, Ansambl narodnih plesova i pjesama hrvatske LADO
 1. Deveti modul:
Tradicijsko glazbeno stvaralaštvo
9-16 h Trg Republike Hrvatske 6a, Lado Članovi i suradnici ansambla Lado
 1. Deseti modul:
Završno vrednovanje
LIPANJ, 2022.
(1 DAN)
9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  

 
Rad u stručno razvojnom centru se odvija u interaktivnom okruženju uz vodstvo vrsnih praktičara i podršku eminentnih suradnika iz područja kreativnog bavljenja glazbom (Larisa Lipovac Navojec, Baldo Mikulić, Ansambl narodnih plesova i pjesama hrvatske Lado, stručnjaci Glazbenog učilišta Elly Bašić i dr.).
U radu našeg SRC-a sudionici imaju priliku, uz stjecanje praktičnih znanja i vještina, ojačati povjerenje u vlastite snage i sposobnosti. Važno je napomenuti da se NE očekuje da polaznici imaju formalno obrazovanje iz područja glazbe, no važno nam je da imaju sklonost ka glazbenom umjetničkom izričaju. 

 
Kvaliteti našeg rada u velikoj mjeri doprinosi stalan rad na razvoju stručnih kompetencija svih sudionika u procesu, naročito odgajatelja i stručnih suradnika među kojima su:

 • 4 odgajateljice mentorice (Balija Anđa, Fišer Sedinić Nikolina, Kovačević Zlatica i Medved Marica) 
 • 5 odgajateljica savjetnica (Pelt Renata, Gašpar Helena, Furko Mihaela, Pinević Suzana i Vrbanac Dijana) 
 • 3 stručne suradnice savjetnice (Kovačić Suzana, psihologinja; Burić Helena, pedagoginja i Kubelka Renata, edukacijska rehabilitatorica).

 
Ciljevi rada Stručno razvojnog centra su:

 • razvijati kvalitetu neposrednog odgojno obrazovnog rada s djecom u području poticanja dječjih glazbenih sposobnosti i stvaralaštva kroz stručni diskurs odgojno obrazovnih stručnjaka uključenih u program Stručno razvojnog centra
 • podijeliti prepoznata postignuća i kvalitetne ishode nastale istraživanjem i razvijanjem naše odgojno obrazovne prakse te potaknuti sudionike na otvorenost i intelektualnu znatiželju u vlastitom razvoju
 • osnažiti i nadograditi osobne i stručne kompetencije svih sudionika uključenih u provedbu edukativnih i interaktivnih procesa kroz module SRC-a u cilju poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret
 • jačati stavove i uvjerenja stručnih radnika o vrijednostima demokratskog društva i ulozi glazbene kulture u razvoju djeteta kao kompetentnog i kreativnog člana zajednice
 • jačati svjesnost o značenju odgojno obrazovnog konteksta u promicanju djetetovih kreativnih i stvaralačkih sposobnosti te vlastitoj ulozi u tom procesu
 • osposobljavati sudionike za prepoznavanje individualnih interesa i mogućnosti svakog pojedinog djeteta
 • osposobljavati sudionike u prepoznavanju i izboru strategija rada na poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret
 • jačati stručne kompetencije o multimodalnom povezivanju različitih područja rada za dobrobit djeteta
 • razvojem kompetencija (znanja, vještina i sposobnosti) poticati stvaralačko ozračje te prilagodbu glazbeno pokretnih aktivnosti razvojnim mogućnostima djeteta (slušnim, proprioceptivnim)
 • razvijati sposobnosti integriranja radom na ekološkoj osviještenosti i upotrebi ekološki prihvatljivih materijala
 • razvijati sposobnosti planiranja, organizacije, provođenja i vrednovanja glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi
 • nadograđivati i razvijati osobne i stručne kompetencije u radu s djecom s posebnim potrebama.

 

PRIJAVNI LIST
 
za edukaciju u programu rada Stručno-razvojnog centra za rad na poticanju razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi

 

 

IME I PREZIME SUDIONIKA

 

ZVANJE I STRUČNA SPREMA SUDIONIKA

 

DJEČJI VRTIĆ

 

OIB UPLATITELJA

 

ADRESA

 

GRAD

 

ŽUPANIJA

 

MOB/TEL

 

E-MAIL

 

GRADSKI VRTIĆ

PRIVATNI VRTIĆ

VJERSKI VRTIĆ

 
Potpis sudionika:

 Ispiši stranicu