Razvojni centar

     

                                                         

OBAVIJEST O POČETKU TREĆEG CIKLUSA EDUKACIJE
STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA ZA POTICANJE RAZVOJA GLAZBENIH SPOSOBNOSTI I STVARALAŠTVA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

Poštovane kolegice i kolege u dječjim vrtićima Republike Hrvatske,

obavještavamo vas da započinjemo s prihvaćanjem novih prijava u 3. ciklus edukacije s kojim planiramo započeti u listopadu 2022. pa vas pozivamo da nam se priključite i ojačate svoje osobne i stručne

kompetencije u radu s djecom u području glazbe.

Dječji je vrtić Špansko, Rješenjem MZO-a od 27.9.2018. u Zagrebu, na temelju čl. 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima te o dječjim vrtićima kao stručno razvojnim centrima, imenovan

Stručno-razvojnim centrom za poticanje razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi.


Program edukacije namijenjen je:

 • odgajateljima

 • stručnim suradnicima i ostalim zainteresiranim stručnjacima

 • ravnateljima dječjih vrtića


 

Mjesto održavanja:

Dječji vrtić Špansko, Špansko 11, Zagreb


 

Provedba:

Program Stručno razvojnog centra provodi se kroz 10 modula. Moduli su organizirani dvodnevno, četvrtkom i petkom od 9.00 do 16.00 sati, svaki mjesec tijekom godine.


 


 

Cijena edukacije:

po osobi i po modulu iznosi 800 kuna. Ako su dvije osobe iz istog kolektiva, a iznos plaća vrtić, cijena za drugu i svaku sljedeću osobu je 600 kuna.

Po završetku provedbe edukacije, odgojitelji će dobiti Certifikat kojim stječu kvalifikaciju za planiranje, programiranje, valoriziranje i provođenje posebnih programa glazbenog stvaralaštva djece, a ostali stručnjaci za planiranje, praćenje, stručnu podršku i organizaciju posebnih programa glazbenog sadržaja

Početak 1. modula 3. ciklusa planiramo krajem listopada 2022. godine, a o točnom datumu ćete biti obaviješteni posebnom obavijesti.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo Vas da ispunite prijavni list u nastavku i proslijedite ga na mail: srcglazba@gmail.com najkasnije do 5. rujna 2022.


 

Zahvaljujemo vam na interesu i s veseljem vas očekujemo!

Ravnateljica

Katica Ardalić, dipl. defektolog


 

Moduli Stručno-razvojnog centra odvijat će se kroz izlaganja i radionice:


 

MODUL

MJESEC

ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

MJESTO ODRŽAVANJA

VANJSKI

SURADNICI

 1. Prvi modul:

Uvodni modul

LISTOPAD, 2022.

(1 DAN)

9.30-15.30 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić

 1. Drugi modul:

Uloga glazbe u poticanju cjelovitog razvoja djeteta

STUDENI, 2022. (2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

 

9-15 h

 1. Treći modul:

Glazba i kreativni pokret

PROSINAC, 2022. (2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

Larisa Lipovac Navojec, mag. izvedbenih umjetnosti

9-15 h

 1. Četvrti modul:

Glazbene sastavnice

SIJEČANJ, 2023.

(2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

Sandra Munić, prof. i Irena Markulin, prof., GU Elly Bašić

9-15 h


 


 


 

MODUL

DATUM ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

MJESTO ODRŽAVANJA

VANJSKI

SURADNICI

 1. Peti modul:

Glas i pjevanje

VELJAČA, 2023.

(2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić

Baldo Mikulić, prof. psihologije

9-15 h

 1. Šesti modul:

Multimodalnost i glazba

OŽUJAK, 2023.

(2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

 

9-15 h

 1. Sedmi modul:

Glazbena improvizacija

TRAVANJ, 2023.

(2 DANA)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić

Ivana Marijančić, Udruga Kreativan trening

9-15 h

 1. Osmi modul:

Dječje tradicijsko glazbeno stvaralaštvo i instrumenti

SVIBANJ, 2023.

(2 DANA)

 

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

Stjepan Večković, glazbenik, Ansambl narodnih plesova i pjesama hrvatske LADO

 1. Deveti modul:

Tradicijsko glazbeno stvaralaštvo

9-16 h

Trg Republike Hrvatske 6a, Lado

Članovi i suradnici ansambla Lado

 1. Deseti modul:

Završno vrednovanje

LIPANJ, 2023.

(1 DAN)

9-16 h

DV ŠPANSKO, Špansko 11

 


Rad u stručno razvojnom centru se odvija u interaktivnom okruženju uz vodstvo vrsnih praktičara i podršku eminentnih suradnika iz područja kreativnog bavljenja glazbom (Larisa Lipovac Navojec, Baldo Mikulić, Ansambl narodnih plesova i pjesama hrvatske Lado, stručnjaci Glazbenog učilišta Elly Bašić i dr.).

U radu našeg ŠRC-a sudionici imaju priliku, uz stjecanje praktičnih znanja i vještina, ojačati povjerenje u vlastite snage i sposobnosti. Važno je napomenuti da se NE očekuje da polaznici imaju formalno obrazovanje iz područja glazbe, no važno nam je da imaju sklonost ka glazbenom umjetničkom izričaju. 


 

Kvaliteti našeg rada u velikoj mjeri doprinosi stalan rad na razvoju stručnih kompetencija svih sudionika u procesu, naročito odgajatelja i stručnih suradnika među kojima je:

 • 1 odgajateljica (Matea Dragaš)

 • 2 odgajateljice mentorice (Fišer Sedinić Nikolina i Medved Marica) 

 • 5 odgajateljica savjetnica (Pelt Renata, Gašpar Helena, Furko Mihaela, Pinević Suzana i Vrbanac Dijana) 

 • 3 stručne suradnice savjetnice (Kovačić Suzana, psihologinja; Burić Helena, pedagoginja i Kubelka Renata, edukacijska rehabilitatorica).


 

Ciljevi rada Stručno razvojnog centra su:

 • razvijati kvalitetu neposrednog odgojno obrazovnog rada s djecom u području poticanja dječjih glazbenih sposobnosti i stvaralaštva kroz stručni diskurs odgojno obrazovnih stručnjaka uključenih u program

  Stručno razvojnog centra

 • podijeliti prepoznata postignuća i kvalitetne ishode nastale istraživanjem i razvijanjem naše odgojno obrazovne prakse te potaknuti sudionike na otvorenost i intelektualnu znatiželju u vlastitom razvoju

 • osnažiti i nadograditi osobne i stručne kompetencije svih sudionika uključenih u provedbu edukativnih i interaktivnih procesa kroz module SRC-a u cilju poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i

  pokret

 • jačati stavove i uvjerenja stručnih radnika o vrijednostima demokratskog društva i ulozi glazbene kulture u razvoju djeteta kao kompetentnog i kreativnog člana zajednice
   

 • jačati svjesnost o značenju odgojno obrazovnog konteksta u promicanju djetetovih kreativnih i stvaralačkih sposobnosti te vlastitoj ulozi u tom procesu

 

 • osposobljavati sudionike za prepoznavanje individualnih interesa i mogućnosti svakog pojedinog djeteta

 

 • osposobljavati sudionike u prepoznavanju i izboru strategija rada na poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret

 

 • jačati stručne kompetencije o multimodalnom povezivanju različitih područja rada za dobrobit djeteta

 

 • razvojem kompetencija (znanja, vještina i sposobnosti) poticati stvaralačko ozračje te prilagodbu glazbeno pokretnih aktivnosti razvojnim mogućnostima djeteta (slušnim, proprioceptivnim)

 

 • razvijati sposobnosti integriranja radom na ekološkoj osviještenosti i upotrebi ekološki prihvatljivih materijala

 

 • razvijati sposobnosti planiranja, organizacije, provođenja i vrednovanja glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi

 

 • nadograđivati i razvijati osobne i stručne kompetencije u radu s djecom s posebnim potrebama.

Prijavni list možete pronaći na sljedećem linku
https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/SRC najava.docx

 

Zahvaljujemo vam na interesu i s veseljem vas očekujemo!
Ravnateljica
Katica Ardalić, dipl. defektolog

 


Ispiši stranicu