Suglasnost za fotografiranje, videosnimanje djece u odgojno-obrazovne svrhe te prezentaciju likovnih radova djece u prostoru DV Špansko

DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKO
Špansko 11
10 090 Zagreb

Zagreb, 19.09.2019.

Poštovani roditelji,
sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka želimo Vas upoznati s pedagoškom praksom korištenja fotografija, kraćih videozapisa te likovnih radova korisnika usluga Dječjeg vrtića Špansko.

Naša praksa je fotografirati djecu i odgajatelje za vrijeme neposrednog rada s djecom. Fotografije i kraće videozapise koristimo za situacijsku analizu rada odgajatelja o čemu raspravljamo na timovima, vijećima i ostalim sastancima s ciljem unapređenja odgojno-obrazovne prakse Dječjeg vrtića Špansko. Također, fotografije i kraće videozapise imamo praksu prikazati na roditeljskim sastancima i završnim priredbama skupina kako bi roditelje upoznali s rezultatima odgojno-obrazovnog rada. Ponekad fotografije služe i kao materijal za likovno stvaralaštvo djece. Fotografije djece koristimo u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu ( oznake na garderobnim ormarima, didaktičkim sredstvima, plakatima itd.. ) kako bi kod djeteta jačali pozitivnu sliku o sebi. Fotografije koristimo kao oblik prezentacije odgojno-obrazovnog rada na kutićima za roditelje, panoima i digitalnim ekranima.

Nadalje, Dječji vrtić Špansko je Stručno-razvojni centar za glazbu i Vježbaonica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Prilikom izlaganja naših odgajatelja i stručnih suradnika, pojedine fotografije i kraći videozapisi odgojno-obrazovnog procesa prikazuju se polaznicima radi primjera pozitivne prakse. Isto tako, veliki broj naših odgajatelja i stručnih suradnika je u statusu mentora i savjetnika, te prema pozivu, sudjeluju kao izlagači na seminarima Agencije za odgoj i obrazovanje i na sastancima Sekcija pedagoga, psihologa i edukacijskih rehabilitatora. Tom prilikom, radi prikazivanja pozitivnih primjera odgojno-obrazovne prakse, u zadanom kontekstu prikazuju pojedine fotografije i videozapise. 
Fotografije i videozapisi se, ni u kojem slučaju, ne prosljeđuju trećim osobama nego služe kao prezentacija rada. 

Bez obzira na upotrebu, fotografije i videozapisi čuvaju se najdulje do završetka pedagoške godine u kojoj je dijete ispisano iz vrtića. 
Ako postoji potreba za javnom objavom pojedinih fotografija ili kraćih videozapisa, naša praksa je tražiti roditelje zasebnu suglasnost.
 
Naša praksa je i obogaćivati prostor vrtića i odgojnih skupina dječjim likovnim radovima. Radovi se mijenjaju tijekom pedagoške godine i vraćaju u matične skupine djece. Pojedini radovi mogu biti i dulje izloženi u prostoru vrtića. Uz radove se navodi ime i prezime te dob djeteta. Cilj je navedenog prezentirati roditeljima likovni rad djece, a time i učiniti vidljivim različite mogućnosti izražavanja djece. 
Ako postoji potreba prezentacije pojedinih dječjih radova izvan prostora vrtića, primjerice za likovne natječaje ili izložbe, naša praksa je roditelje tražiti posebnu suglasnost.
 
Ukoliko se sa svime navedenim slažete, molimo Vas da potpišete suglasnost u nastavku. Danu suglasnost u svakom trenutku možete povući na niže navedenom e-mailu.
Kako dajemo posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka djece, tako dajemo i posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka naših zaposlenika, pa Vas molimo da ih ne snimate ili fotografirate bez njihove suglasnosti.
Sva dodatna pitanja možete uputite na e-mail: privatnost@dv-spansko.hr
 

Ispiši stranicu