Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dječji vrtić Špansko
Špansko 11
10 090 Zagreb
 
Klasa: 601-01/16-01/42
Ur.broj: 251-645-16-1
 
U Zagrebu 23.12.2016.
 
Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) ravnateljica Dječjeg vrtića „Špansko“ 23.12.2016., donosi
 
 
 
O D L U K U
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 
 
Članak 1.
 
Danijel Pešt, tajnik Dječjeg vrtića „Špansko“ imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka.
 
Članak 2.
 
(1) Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim propisima.
(2) Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podatka.
 
 
Članak 3.
 
Zahtjev se podnosi: Danijel Pešt na radnom mjestu tajnika
- pismenim putem na adresu: Dječji vrtić “Špansko“, Špansko 11, 10 090 Zagreb
- putem elektroničke pošte: tajnik@dv-spansko.hr
- telefon:01/3897-022
- telefaksom: 01/3897-028
- usmenim putem: osobno na zapisnik u tajništvu Dječji vrtić Špansko, Špansko 11, 10 090 Zagreb utorkom i petkom u vremenu od 13,00 do 14,00 sati.
 
Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
   
      Ravnateljica:
 
_________________
Katica Ardalić
Dostaviti:
  1. Danijel Pešt
  2. arhiva, ovdje

Ispiši stranicu