Članovi Upravnog vijeća

Helena Gašpar predsjednica, predstavnica Dječjeg vrtića. - Dubravka Svilar Blažinić, članica, predstavnik Grada Zagreba - Zvonimir KOMAR, član, predstavnik Grada Zagreba - Ivana MRKONJA, članica, predstavnica Grada Zagreba -Ivan Horvat, član, predstavnik roditelja djece korisnika usluga: ivan.horvat.zg@gmail.com

Ispiši stranicu