Članovi Upravnog vijeća


 Ivan Horvat, predsjednik, predstavnik roditelja djece korisnika usluga: ivan.horvat.zg@gmail.com
Helena Gašpar članica, predstavnica Dječjeg vrtića.
Dubravka Svilar Blažinić, članica, predstavnik Grada Zagreba
Zvonimir KOMAR, član, predstavnik Grada Zagreba
Ivana MRKONJA, članica, predstavnica Grada Zagreba

 
Članove Upravnog vijeća možete se obratiti na: 
upravnovijece@dv-spansko.hr (email primaju samo članovi Upravnog vijeća) „
 

Ispiši stranicu