Članovi Upravnog vijeća


Članovi Upravnog vijeća su: 
  • Dijana JAKASOVIĆ - predsjednica, predstavnica Dječjeg vrtića
  • Božidar BUHIN - član, predstavnik Grada Zagreba
  • Vesna ŠABARIĆ - članica, predstavnica Grada Zagreba
  • Rahela OSTOJIĆ BALIJA - članica, predstavnica roditelja djece korisnika usluga, ostojic.rahela@gmail.com
  • Damir REBERNJAK - član, predstavnik Grada Zagreba

Ispiši stranicu