Članovi Upravnog vijećaHelena Gašpar članica, predstavnica Dječjeg vrtića. - Dubravka Svilar Blažinić, , predstavnik Grada Zagreba - Zvonimir KOMAR, član, predstavnik Grada Zagreba - Ivana MRKONJA, članica, predstavnica Grada Zagreba -Ivan Horvat, predsjednik, predstavnik roditelja djece korisnika usluga: ivan.horvat.zg@gmail.com
 
Članove Upravnog vijeća možete se obratiti na: upravnovijece@dv-spansko.hr
 Ispiši stranicu