UPISI

 
OBAVIJEST
 
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA
DJETETA/DJECE u DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ
 
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.
 
Roditelji/skrbnici kojima je dijete upisano u gradski dječji vrtić koji im
ne odgovara po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u
drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.
 
Zainteresirani roditelji/skrbnici
 
pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/djece u drugi
gradski dječji vrtić trebaju predati u razdoblju
 
 
OD 20. DO 24. OŽUJKA 2023. GODINE
u dječji vrtić koji dijete/djeca pohađa/ju
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću rješavat će zamolbe
roditelja/skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga i kriterijima za prednost pri upisu.
Dječji vrtići izvijestit će roditelje/skrbnike o rezultatima postupka
prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima 3. travnja 2023. godine.
Temeljem odobrenog prijelaza roditelji/skrbnici ispisat će dijete/djecu s
31. kolovozom 2023. godine iz sadašnjcg.. dječjeg vrtića i upisati ih u
odgovarajući dječji vrtić s početkom pedagoške godine 2023.12024., odnosno

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest o Programu prijelaza djece u gradskim djecjim vrticima 2023.pdf
Ispiši stranicu