UPISI


OBJAVA REZULTATA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "ŠPANSKO" ZA PED.GOD. 2021./2022.

(23.6.2021.)

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/UPISI/ObjavaRezultataUpisa.pdfREPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK
 
 
 
 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 

 
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
         Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
 
 
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.
 

 
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
 
                  dr.sc. Danijela Dolenec v.r.


https://vrtic-spansko.zagreb.hr/Izmjena Obavijesti o upisu djec rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 21. 22..pdf
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima ua upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 14. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 29. lipnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka na žalbu.Upisi u dječje vrtiće Grada Zagreba 2021./2022.


Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. godine isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2), na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb. 

Potrebne informacije potražite na sljedećim linkovima:

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/Dopis upisi 2021-2022.pdf

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/Obavijest, upisi 2021.-2022..pdf

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/Obavijest upisi 2021.-2022..docx
 


OBAVIJEST

RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 
Roditelji/skrbnici koji imaju upisano dijete/djecu u Dječji vrtić Špansko, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.
Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati u razdoblju od 15. do 26. ožujka 2021. godine u dječjivrtić koji dijete/djeca pohađa/ju.
Komisija za upis djece rješavat će zamolbe roditelja/skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Špansko i kriterijima za prednost pri upisu.
 
ravnateljica Katica Ardalić

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/prijelaz/2021/obavijest roditeljima.pdf

Zamolba za prijelaz: 

https://vrtic-spansko.zagreb.hr/prijelaz/2021/Zamolba za prijelaz 2021-2022.docx

 
 


Ispiši stranicu