Djeca u prirodi


Program Djeca u prirodi u Gradu mladih – Granešina, nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Suglasnost za provedbu programa dalo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, a nadležnost nad njegovom provedbom ima Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport. Program financira Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport uz minimalnu participaciju roditelja. Program Djeca u prirodi u Gradu mladih omogućuje prirodno učenje djece o prirodi, u prirodi i za očuvanje prirode. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštiti, očuvati i unaprijediti.
Sva djeca školski obveznici korisnici su ovog programa, a u njegovoj realizaciji sudjeluju matični  timovi odgajatelja, pedagoginja i zdravstvena voditeljica

Ispiši stranicu