CAP programCAP (čit. KAP; akronim od Child Assault Prevention) je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.
Ciljevi CAP programa su:
  • Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama.
  • Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje.
  • Potaknuti odgojno-obrazovne institucije na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece.
CAP program ima nekoliko varijanti (kurikuluma) koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste troslojni pristup edukacije o prevenciji:
•             trening osoblja škola/ vrtića
•             trening roditelja
•             trening djece.

Sva djeca školski obveznici polaznici su CAP radionica a CAP tim čine: Suzana Kovačić, psihologinja i odgajateljice Silvica Pofuk i Višnja Šarić.

Ispiši stranicu